Financiële bijdrage

Secretariaat:
J.B.M.B. Coenen-Grootelaar
Valburgseweg 13
6661 ER Elst

tel.:0481- 351001
mobiel:06-23621939
e-mail:coenen88@hetnet.nl
Bankrek.nr.NL19SNSB0931627877

Boek Oranjevereniging

Onze vereniging is opgericht in 1933 en mede daardoor in het bezit van een uitgebreid archief. Recent heeft de historicus dr. Jan Brouwer het archief bestudeerd en met deze gegevens een publicatie van 44 pagina's gemaakt met de titel:

Vieren, Gedenken en Herdenken.

Geschiedenis van het Oranjecomité en Oranjevereniging 'Elst', 1933 tot heden. (© Maart 2011)

Wij geven deze publicatie uit om daarmee enerzijds meer bekendheid te geven aan de geschiedenis van de Oranjevereniging en anderzijds meer draagvlak voor en betrokkenheid bij het werk van onze vereniging te creëren. Op deze wijze hopen wij dat meer mensen kennis kunnen nemen van de historie van hun woongebied en wellicht geprikkeld worden om ook actief bij te dragen aan toekomstige activiteiten.

Om in het bezit te komen van dit boek kunt u donateur worden van Oranjevereniging 'Elst'. U betaalt dan voor het boek € 5,00. Afhalen van het boek kan bij de secretaris: A. Coenen-Grootelaar, Valburgseweg 13, Elst, tel. 0481-351001.

Het boek is verder te koop bij Bruna te Elst voor de prijs van € 6,50

Geef vrijheid door

In 2017 heeft Linssen Video Producties te Driel een filmpje gemaakt t.b.v. de 4 mei herdenking. Dit is gedaan in opdracht van Oranjevereniging Elst.

Hierop is te zien hoe een aantal scholieren voorbereidingen treffen en deelnemen aan de dodenherdenking in Elst.

De video zelf staat niet op de website van de Oranjevereniging, maar is geplaatst in Dropbox. Voor het afspelen ervan is geen account vereist.

Film: Geef Vrijheid Door